Komíny Leier sú nacenené v štyroch kategóriách podla pripojeného vykurovacieho telesa

v košíku stačí zadať požadovanú výšku komína.

Priemer šamotu 160 mm + pripojenie sopúcha 90 stupnov

Zostava vhodná pre väčšinu spotrebičov s nižším a stredným výkonom ktoré majú nižší objemový tok spalín.

Výška:

Cena:

 
622,00

Priemer šamotu 160 mm + pripojenie sopúcha 45 stupnov

Zostava vhodná pre väčšinu spotrebičov s nižším a stredným výkonom ktoré majú vyšší objemový tok spalín. 

Výška:

Cena:

 
669,50

Priemer šamotu 200 mm + pripojenie sopúcha 90 stupnov

Zostava vhodná pre väčšinu spotrebičov so stredným vyšším výkonom ktoré majú nižší objemový tok spalín. 

Výška:

Cena:

 
738,50

Priemer šamotu 200 mm + pripojenie sopúcha 45 stupnov

Zostava vhodná pre väčšinu spotrebičov so stredným a vyšším výkonom ktoré majú vyšší objemový tok spalín. 

Výška:

Cena:

 
781,50

Tabuľky uľahčujúce nadimenzovanie komínového systému pre konkrétny typ spotrebiča.