Smartweb s.r.o.

PROMAGLAF HTI

PROMAGLAF®-HTI sú izolačné rohože z vysokoteplotného skleneného vlákna. Tieto rohože sú vďaka vhodnému chemickému zloženiu ,,biorozpustné“. Preto rohože PROMAGLAF®-HTI nemajú žiadne dlhodobo nepriaznivé účinky na zdravie človeka. Rohože PROMAGLAF®-HTI sú vhodné predovšetkým na izoláciu dymovodu pri priechode horľavým materiálom.

Spracovanie a postup

PROMAGLAF®-HTI môže byť rezaný a spracovaný bežnými nástrojmi na obrábanie dreva, napr. nožom. Pri rezaní sa obecne doporučuje zabezpečiť odsávanie. Na pracovisku by mala byť sledovaná maximálna povolená koncentrácia prachu v ovzduší.

Vlastnosti a výhody

vlákna sú nezávadné z hladiska pracovnej hygieny,

nie sú klasifikované ako nebezpečné,

biologický odbúrateľné vlákna

vysoká tepelná odolnosť

vysoká odolnosť voči teplotným šokom

nízka tepelná vodivosť a tepelná kapacita

množstvo dodávaných variant.

Oblasti použitia

konštrukcie vysokoteplotných agregátov

aplikácia v domácnostiach: bojlery, krby, pece a pod.

metalurgia neželezných kovov, špeciálne pre hlinník

keramický priemysel

petrochemický priemysel

TECHNICKÉ PARAMETRE

ct_item_2knxmlx5i19z: biela
ct_item_2r03go4t8ijp: 1100 °C
ct_item_jiu4412wzo61: pod 4 % (pri 1100 °C/24 h)
ct_item_ohv4sj7aw820: 100kg/m3
ct_item_2nd6dbpchf6k: -
ct_item_z0yuetgq4qo1: -
ct_item_ccg2lk7czfjq: -
ct_item_qge3s28y51h7: -
ct_item_i40xgw28x7t9: 0,07 W/m.K
ct_item_n3dx82827xjl: 0,11 W/m.K
ct_item_hchb18pcnl70: 0,17 W/m.K
ct_item_pwtg6z8xidz7: 0,24 W/m.K
ct_item_ld9ootf0nq7e: A1
Farba: biela
Klasifikačná teplota: 1100 °C
Zmrštenie: pod 4 % (pri 1100 °C/24 h)
Objemová hmotnosť: 100kg/m3
Pevnosť v tlaku: -
Vrátna teplotná rozťažnosť: -
Tep.vodivosť pri 20°C: -
100°C: -
200°C: 0,07 W/m.K
400°C: 0,11 W/m.K
600°C: 0,17 W/m.K
800°C: 0,24 W/m.K
Trieda reakcie na oheň podľa ČSN EN 1351-1: A1