Smartweb s.r.o.

Predstavenie komínového systému Leier

Pri navrhovaní komínového systému LEIER bola veľká pozornosť venovaná jednoduchej montáži a nenáročnej prevádzke. Jednotlivé komínové dielce sú navrhnuté tak, aby boli navzájom kompatibilné. Komínový systém LEIER rieši všetky detaily potrebné na zhotovenie funkčného komína, či už ide o revízne a čistiace otvory, ukončenie komína v nadstrešnej časti alebo dielce na pripojenie rôznych druhov dymovodov. Každý komín sa dodáva skompletizovaný, balenie obsahuje všetky komponenty potrebné na jeho stavbu (okrem murovacej malty.

Komínový systém Leier slúži na napojenie nasledujúcich spotrebičov pre všetky typy palív: krby a pece, atmosférické plynové kotly, kotly na tuhé palivo, kotly na olej a biomasu.

Leier je trojvrstvový komínový systém, ktorý sa skladá z obvodovej tvárnice z ľahčeného betónu, vnútornej keramickej vložky na odvod spalín špičkovej kvality a s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien medzi nimi, ktorá zabezpečuje tepelnú izoláciu komína

Základný materiál obvodových tvárnic je namiešaný z prírodných surovín, ktoré poskytujú nízku hmotnosť pri dodržaní požadovanej pevnosti. Pridaním keramzitu do tvárnice sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti výrobku.

Jednoprieduchový komín vyžaduje najmenej miesta. Je najviac používaným typom komína, ideálnym pre napojenie pece, šporáku či krbu.Obvodové tvárnice sú 330 mm vysoké, t.j. na 1m komínu spotrebujeme 3 ks tvárnic. Obvodové komínové tvárnice sa vyrábajú rôznych rozmerov z dôvodu veľkej variability priemerov komínových prieduchov. Tvárnice sa vyrábajú podľa typov pre jednoprieduchové komíny, pre jednoprieduchové komíny s ventilačnou šachtou a dvojprieduchové komíny s ventilačnou šachtou.ednoprieduchový komín vyžaduje najmenej miesta a je najviac používaný typ komína.

Dvojprieduchové komíny sú vhodné tam, kde sú dva vykurovacie systémy. V takom prípade nie je potrebná stavba dvoch samostatných komínov a ďalšou výhodou aj vetracia šachta, ktorá spolu s dvoma komínovými prieduchmi tvorí ucelený systém. Dva samostatné prieduchy, oddelene vetracou šachtou, zamedzujú vzniku prasklín, ktoré často vznikajú postavením dvoch spojených jednoprieduchových komínov.

Pre funkčnosť tepelnej izolácie bolo potrebné zabezpečiť odvod vlhkosti z komínového systému. Pre tento účel v komínovej obvodovej tvárnici sú určené kanáliky, v ktorých prúdi vzduch a odvádza vlhkosť nad strechu. Prúdenie vzduchu zabezpečuje vetracia mriežka v spodnej časti komína a vetracie medzery komínovej hlavice.

-Pre zabezpečenie komínového ťahu je potrebné mať dobré izolovaný komín. V komínoch typu LSK toto zabezpečuje tepelná izolácia z minerálnej vlny, ktorá je umiestnená v priestore medzi šamotovou vložkou a obvodovou tvárnicou. Tepelná izolácia má hrúbku min. 3cm a je vytvarovaná do oblúku, čo zabezpečuje pozvoľné klesanie teploty šamotovej vložky.

Vnútornú časť komína LK tvorí šamotová vložka. V komínových systémoch Leier sa používa šamotová vložka nemeckého výrobcu Hart Keramic. Tieto šamotové vložky v súlade s nemeckými tradíciami máju vysokú kvalitu a dlhu životnosť. Šamot ako materiál má dobré akumulačné vlastnosti, je schopný dlhodobo odolávať vysokým teplotám a týmto má dobrú odolnosť voči vyhoreniu.

PODMIENKY ZÁRUKY:komín musí zhotoviť odborne zaškolená osoba s certifikátom vydaným spoločnosťou Leierkomín musí byť zostavený podľa montážneho návodu Leierkomín musí byť zostavený len z originálnych dielov dodaných spoločnosťou Leierna komín musí byť vystavená kladná revízna správa odborne spôsobilou osoboumusí byť zabezpečená odborná a pravidelná údržba komína podľa platných predpisovpripojenie spotrebiča musí byť realizované podľa pokynov výrobcu a musí ho vykonať odborne spôsobilá osobakomín musí byť navrhnutý podľa príslušných predpisov a noriemmusia byť splnené všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti Leierpri reklamácii treba predložiť tento záručný liste)

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:škody spôsobené živelnou pohromou(požiar, víchrica, zemetrasenie)škody spôsobené treťou osobou(poškodenie pri preprave, pri skladovaní, pri neodbornej montáži, poprípade neodbornej údržbe)